Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych

O projekcie

Z roku na rok zauważalny jest wyraźny wzrost zainteresowania turystyką aktywną, w szczególności turystyką rowerową. Rower staje się nie tylko wygodnym i zdrowym środkiem transportu w miastach oraz obszarach podmiejskich, ale zyskuje również jako forma spędzania wolnego czasu i narzędzie do poznawania obszarów turystycznych. To cieszy, zwłaszcza, że od wielu lat, zarówno kociewskie samorządy, lokalne grupy działania oraz Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE kładą spory nacisk na popularyzację tej dziedziny turystyki w naszym Regionie.

Przyszedł czas na intensyfikację działań i wspólny regionalny projekt do którego zaproszeni zostali przedstawiciele administracji publicznej (samorządy, nadleśnictwa) oraz przedstawiciele branży turystycznej (noclegi, gastronomia, atrakcje). Głównym celem ma być stworzenie rekomendacji dla tych dwóch grup interesariuszy: w jaki sposób podnosić jakość szlaków oraz infrastruktury towarzyszącej a także jak kreować ofertę i obsługę turysty rowerowego przez gestorów turystycznych oraz utworzenie miejsc z certyfikatem „Miejsce Przyjazne Rowerzystom”.

Dokumenty

W ramach projektu powstało szereg dokumentów i opracowań: [kliknij na nazwę, żeby zobaczyć dokument]

RAPORT o stanie KTR - obejmuje analizę dostępnych dokumentów (opracowań, inwentaryzacji, itp.) dotyczących KTR (Kociewskich Tras Rowerowych), ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniem istotnych braków w sieci szlaków i ich infrastrukturze. Z uwagi na ograniczoną liczbę informacji, które znajdują się w dokumentach i strategiach publikowanych na poziomie gmin, powiatów i nadleśnictw.,

EKSPERTYZA – tworzenie MPR na KTR - obejmuje rekomendacje, dotyczące rozwoju sieci Kociewskich Tras Rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich uzupełnienia, poprawy jakości oraz rozwoju sfery usług turystów rowerowych, jak też wskazaniem konkretnych działań w tym zakresie dla partnerów systemu.
Dodatkowo, załącznikiem do ekspertyzy są dwa opracowania:
skrypt szkoleniowy - komplet materiałów, które zostały przygotowane na potrzeby warsztatów, prowadzonych w ramach projektu.
podręcznik dobrych praktyk opisujący ideę, zakres i funkcjonowanie systemu rekomendacji MPR - miejsc przyjaznych rowerzystom, który może być wdrożony na obszarze Kociewia.

Publikacje

W ramach projektu powstały dwie publikacje: [kliknij na nazwę, żeby zobaczyć dokument]

MPR na KTR podręcznik dobrych praktyk - syntetyczne ujęcie informacji o MPR oraz KTR

MAPA KOCIEWIE na ROWERZE (awers / rewers) – kartograficzne ujęcie tras rowerowych na Kociewiu z informacją o długości i przebiegu wszystkich szlaków

Warsztaty

W dniach 22 października 2019 r. w Kręgskim Młynie koło Starogardu Gdańskiego oraz 23 października 2019 r. w Gościńcu nad Wisłą w Knybawie koło Tczewa odbyły się warsztaty. Osobno dla pracowników samorządów oraz nadleśnictw oraz osobno dla przedstawicieli branży turystycznej. Pierwszego dnia uczestnicy skupili się nad stanem infrastruktury rowerowej oraz tworzeniu nowych szlaków. Swego rodzaju wizja lokalna odbyła się na pobliskim fragmencie drogi rowerowej zbudowanej na nieczynnej linii kolejowej Starogard-Skarszewy. Drugiego dnia, pracownicy i właściciele kwater agroturystycznych, pensjonatów i hoteli skupiły na kryteriach, które powinno spełniać Miejsce Przyjazne Rowerzystom. A wszystko to w oparciu o wizję w „żywej” przestrzeni hotelowej. Ekspertami prowadzącymi zajęcia byli: Łukasz Magrian, Dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Piotr Książek z Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Jacek Zdrojewski konsultant turystyczny. Temat Kociewskich Tras Rowerowych przybliżył uczestnikom Piotr Kończewski Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. W czasie dwóch dni zostało prawie 40 osób uczestniczyło w warsztatach.

Wyjazd Studyjny

W dniach 17-20 września 2019 r. delegacja 15 osób odwiedziło Suwalszczyznę. Przedstawiciele samorządów oraz branży turystycznej zapoznawało się z infrastrukturą i poznawało dobre praktyki związane z obsługą turystyczną na szlaku Green Velo. Spotkania odbyły się z osobami zaangażowanymi w tworzenie Green Velo i przede wszystkim związanymi z obsługą ruchu turystycznego (agroturystyka, restauracja, wypożyczalnia rowerów, informacja turystyczna, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy).

Seminarium

12 września 2019 r. w gościnnych progach Hotelu nad Wisłą*** w Knybawie koło Tczewa odbyła się seminarium konferencyjne pn. „Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych”.

Spotkanie przedstawicieli branży, samorządu terytorialnego, a także grona ekspertów było doskonałą okazją do wymiany myśli oraz konstruktywnej dyskusji w takich zakresach tematycznych jak: stan infrastruktury turystyki rowerowej na Kociewiu, prawne aspekty tworzenia tras rowerowych, standardy polskie i europejskie tras rowerowych, specyfika turystów rowerowych, ich oczekiwań oraz preferencji, a także możliwości komercjalizacji szlaków rowerowych.

Prezentacje prelegentów

Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych - tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD przez działania analityczne, szkoleniowe i promocyjne - Piotr Kończewski
Przyjazna infrastruktura rowerowa na przykładzie Pomorskich Tras Rowerowych - Michał Bieliński
Perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim - Marcin Habel
Produkty turystyki rowerowej w kraju i na świecie. Raport o stanie Kociewskich Tras Rowerowych - Jacek Zdrojewski
Dolnośląska Kraina Rowerowa - miejsce przyjazne rowerzystom - Marta Kamińska
Kociewskie Trasy Rowerowe: historia, stan obecny i perspektywy - Piotr Kończewski

Galeria

Program Seminarium

Pobierz w PDF
10:00
Oficjalne rozpoczęcie konferencji

Bogdan Badziong, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”

10:15
Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych - tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD przez działania analityczne, szkoleniowe i promocyjne – OTWARCIE PROJEKTU

Piotr Kończewski, Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE

10:25
Przyjazna infrastruktura rowerowa na przykładzie Pomorskich Tras Rowerowych

Michał Bieliński, Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

10:55
Perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim

Marcin Habel, Departament Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

11:20
Produkty turystyki rowerowej w kraju i na świecie.
Raport o stanie Kociewskich Tras Rowerowych

Jacek Zdrojewski, Doradztwo i Szkolenia TREK

12:00

przerwa

12:30
Dolnośląska Kraina Rowerowa - miejsce przyjazne rowerzystom

Marta Kamińska, Dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa"

13:10
Kociewskie Trasy Rowerowe: historia, stan obecny i perspektywy

Piotr Kończewski, Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE

13:50

dyskusja

14:20

przerwa obiadowa

15:00

zakończenie konferencji

Michał Bieliński

Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, od 10 lat pracownik Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Obecnie kierownik przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe, w ramach którego koordynuje realizację dwóch międzynarodowych tras rowerowych Euro Velo 10 i Euro Velo 9 (Wiślana Trasa Rowerowa). Jest też członkiem Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP, gdzie wspólnie z przedstawicielami urzędów marszałkowskich pracuje nad wdrażaniem dobrych praktyk i rozwiązywaniem problemów dotyczących ruchu rowerowego w Polsce. Od wielu lat pasjonat Pomorza, a w szczególności Gdańska. Autor przewodników i opracowań turystycznych dotyczących regionu Pomorskiego. Po regionie zawsze podróżuje z aparatem fotograficznym, utrwalając specyfikę, zabytki i wyróżniki Pomorza. Turysta rowerowy, pieszy i górski. Prywatnie uwielbia dobrą książkę i rocka z lat 70.


Marcin Habel

Naczelnik Wydziału Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członek zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków RP.

Specjalista w zakresie komunikacji marketingowej, w szczególności w obszarze marketingu terytorialnego. Pracuje od kilkunastu lat w branży marketingowej. Wykładowca akademicki, współpracował z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Jacek Zdrojewski

Konsultant turystyczny. Od roku 2006 zrealizował szereg usług doradczych w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania kampanii marketingowych oraz projektów, finansowanych z funduszy UE dla klientów z sektora publicznego, organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, jak i podmiotów prywatnych. Prowadzi także szkolenia o tematyce związanej z turystyką, rozwojem regionalnym i funduszami UE. Doświadczenie zawodowe prelegenta obejmuje zarówno etap przygotowania takich przedsięwzięć (analizy rynku, studia wykonalności, dokumenty strategiczne, koncepcje rozwoju produktów turystycznych, plany kampanii marketingowych, media plany itp.), jak też ich realizacji (wykonawstwo szerokiej gamy usług promocyjnych - materiałów drukowanych i online, organizacja kampanii, imprez i wydarzeń promocyjnych, działania PR itp.). Prywatnie i zawodowo głównym obszarem zainteresowania jest turystyka aktywna - piesza, rowerowa, kajakowa i przyrodnicza.


Piotr Kończewski

Wielki miłośnik regionu kociewskiego, od lat związany z turystyką lokalną i ponadregionalną.

Zaczynał jako nauczyciel geografii, w latach 2000-2006 urzędnik powiatowy. Założyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP, współtwórca i od samego początku dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, również Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. Członek komisji rewizyjnych w: Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, członek zarządu Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej, członek Rady Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach.

Jego największą pasją są wędrówki bliższe i dalsze, zarówno piesze, jak i rowerowe czy kajakowe. Interesuje się meteorologią, elementami hydrologii i kartografią. Prawdziwym konikiem są wszelkiego rodzaju mapy i atlasy.


Marta Kamińska

Dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa", które powstało z inicjatywy samorządów w 2002 roku i przez blisko 15 lat promowało ogólnie pojętą turystykę jako Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. W roku 2017 Stowarzyszenie obrało kurs na promocję oferty rowerowej, wspólnej dla wszystkich samorządów.

Od początku związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy. Zaczynała w Polskim Klubie Ekologicznym i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju we Wrocławiu, następnie ponad 10 lat zajmowała się aktywizacją gospodarczą i społeczną w ramach Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", gdzie była współtwórczynią i koordynatorką regionalnego systemu promocji "Dolina Baryczy Poleca", prowadziła firmę szkoleniową, jest moderatorem Odnowy Wsi Dolnośląskiej, przewodnikiem regionalnym, tłumaczką, fotografką. Aktywnie działa na polu ochrony praw zwierząt, ma konie, psy, jest weganką.

Realizatorzy

Partnerzy

Finansowanie